Overflatebehandling (industrimaling)

Overflate som trenger behandling

Overflatebehandling er forbehandling, maling og etterbehandling av stålkonstruksjoner, betong og andre overflater, som brukes offshore og i industrien generelt. Overflatebehandling går også under navnet industrimaling, men begrepet «overflatebehandling», er i praksis mer dekkende for hva denne karriereveien dekker over.

Hva du skal forvente

Overflatebehandling som jobb varierer veldig, alt etter hvilken sektor du er i, men du skal forvente å jobbe med roterende maskiner og væske under trykk, pluss sandblåsing, metallisering og ikke minst maling. Og du skal også forvente å jobbe i høyden, så dette er nok ikke noe for deg som har høydeskrekk. Dette er også en jobb som krever høy presisjon, siden det er nede på «my»-nivå (ja, måleenheten my), hvor du skal kunne jobbe på store overflater med henblikk på hva som skjer nede på mikronivå (eller my-nivå da).

I tillegg er det mye som kan gå galt i en jobb som overflatebehandler, om du ikke følger sikkerhetsprosedyrer, tar kjemikalier på alvor og vedlikeholder utstyr jevnlig.

På den andre siden, er dette en jobb, som nok mange opplever som gøy, spennende og som et «sikkert» yrkesvalg, når vi ser på antall ledige jobber til enhver tid.

Hvor du kan bli overflatebehandler

Det er i praksis to veier inn i overflatebehandling. Den ene veien, er et kurs i overflatebehandling, og den andre er en utdannelse som industrimaler/overflatebehandler. Som et minimum for å jobbe offshore skal du ha en såkalt site-test, som tar deg ca. 6 uker å oppnå med alle kurs. En utdannelse krever et lengre opphold på skole og en periode i lære.

Hvor du kan jobbe som overflatebehandler

Du kan jobbe som overflatebehandler i oljeindustrien, vindmølleindustrien og i industrien generelt (typisk overflatebehandle store tanker, betongkonstruksjoner, stålkonstruksjoner osv.) og dette er et yrkesvalg som er påvirket av svingninger i oljebransjen, fordi det er mange overflatebehandlere spesielt offshore, som er berørt av noe så enkelt som oljeprisen. Ellers, er det behov for overflatebehandlere onshore i større og mindre virksomheter.

En liten video som viser overflatebehandlere “in action”.