Hvordan spare penger når du skal male huset

Å male huset er en viktig investering for mange huseiere, både med tanke på estetikk og vedlikehold. Økonomien rundt dette prosjektet kan variere mye, avhengig av flere faktorer som størrelsen på huset, type maling, og om man velger å gjøre jobben selv eller ansette profesjonelle.

Kostnader ved å Male Selv

 1. Materialkostnader: Inkluderer kjøp av maling, pensler, ruller, malingstray, forlengerskaft, maskeringstape, grunning og eventuelle tilleggsprodukter for overflatebehandling. Prisen på maling varierer etter kvalitet, merke og type (f.eks. vanntett eller miljøvennlig).
 2. Utstyrsutleie: For større hus eller vanskelig tilgjengelige områder kan man trenge å leie utstyr som stillas eller høytrykkssprøyter.
 3. Tidskostnad: Selv om du ikke betaler direkte for arbeidskraft, innebærer det å male huset selv en betydelig tidsinvestering. Dette bør vurderes mot verdien av din tid.

Kostnader ved Profesjonell Maling

 1. Arbeidskraft: Dette er vanligvis den største utgiften. Prisen kan variere avhengig av region, husets tilstand, og malerens erfaring.
 2. Materialer: Noen malerfirmaer inkluderer materialkostnader i sin samlede pris, mens andre vil ha at kunden kjøper materialet.
 3. Ekstra tjenester: Reparasjoner av skader på treverket eller fjerning av gammel maling kan medføre ekstra kostnader.

Økonomiske Fordeler ved Maling av Hus

 1. Verdiøkning av Eiendommen: Et godt vedlikeholdt og nymalt hus kan øke eiendommens verdi. Det gir også et godt førsteinntrykk ved salg.
 2. Langsiktig Besparelse: Kvalitetsmaling beskytter treverket mot elementene, noe som kan redusere kostnader for fremtidig vedlikehold.
 3. Energi- og Vedlikeholdskostnader: Noen typer maling kan bidra til bedre isolasjon, noe som igjen kan redusere energikostnadene.

Tips for å Spare Penger

 1. Sammenlign Priser: Få tilbud fra flere malere eller sjekk priser på ulike typer maling.
 2. Gjør Forberedelsene Selv: Hvis du ansetter en profesjonell, kan du spare penger ved å gjøre forarbeidet selv, som å vaske eller skrape av gammel maling.
 3. Finn billig finansiering: Å male huset vil innebære en betydelig kostnad. Hvis sparekontoen er tom kan du finne andre løsnigner, som forbrukslån (Lær mer om forbrukslån), forskudd fra jobb, feriepenger og vennelån eksempelvis.
 4. Velg Riktig Tidspunkt: Å male huset under lavsesongen kan noen ganger være billigere.
 5. Kvalitet vs. Kostnad: Velg en maling som gir best verdi over tid. Billig maling kan virke økonomisk i starten, men kan falme eller flasse av raskere.

Miljøhensyn og Økonomi

Når man maler huset, er det også viktig å vurdere miljøaspektene, som igjen kan påvirke økonomien:

 1. Miljøvennlige Malinger: Velge miljøvennlige malingtyper kan være dyrere i innkjøp, men de kan tilby bedre helse- og miljøfordeler, noe som kan være økonomisk fordelaktig på lang sikt.
 2. Holdbarhet: Lengre holdbarhet på maling reduserer behovet for hyppig ommaling, noe som igjen sparer penger og reduserer miljøpåvirkningen.
 3. Avfallshåndtering: Korrekt håndtering av malingrester og utstyr er viktig for miljøet og kan noen ganger medføre ekstra kostnader.

Forsikring og Garanti

Å investere i profesjonell malerarbeid kan også innebære forsikrings- og garantifordeler:

 1. Arbeidsgaranti: Mange malerfirmaer tilbyr garantier på sitt arbeid, noe som gir ekstra sikkerhet og potensielt kan spare kostnader ved fremtidige problemer.
 2. Forsikringsdekning: Profesjonelle malere har ofte forsikring som dekker eventuelle skader under arbeidet, noe som reduserer risikoen for huseieren.

Økonomiske Støtteordninger

Noen land eller regioner kan tilby økonomiske incentiver eller støtteordninger for vedlikeholdsarbeid som maling av hus, spesielt for energieffektive eller miljøvennlige løsninger:

 1. Skattefradrag: Noen ganger kan deler av kostnadene for husmaling være skattefradragsberettiget.
 2. Støtteordninger: Sjekk lokale eller nasjonale programmer som kan tilby økonomisk støtte eller rabatter for vedlikeholdsarbeid.

Sammendrag

Økonomien rundt det å male et hus er en kompleks blanding av direkte kostnader, langsiktige fordeler, miljøhensyn og potensielle incentiver. Ved å nøye vurdere disse aspektene, kan huseiere ikke bare forbedre utseendet og verdien av deres eiendom, men også bidra til en mer bærekraftig og økonomisk forvaltning av deres hjem. Det er viktig å utføre nøye research og vurdering før man tar en endelig beslutning, slik at man kan finne den mest kostnadseffektive og miljøvennlige løsningen for sitt spesifikke behov.